Nutri Energetics System

Nutri-Energetics System (NES) is een specifieke toepassing van energetische geneeskunde die is gebaseerd op een combinatie van natuurkunde, Westerse- en Chinese geneeskunde, en kwantumbiologie. De NES-gezondheidstheorie is opgebouwd rond wat er in het lichaam op subatomair niveau plaatsvindt.. Hierbij ligt de fysica aan de basis, het stuurt de chemie binnen het lichaam. 

Het NES-model ontwikkelde zich op basis van de analyse van de informatieregulerende processen in het lichaam op het kwantumniveau. Dit systeem vertegenwoordigt de eerste uitgebreide synthese van verschillende aspecten van gezondheid: het biochemische, het bio-energetische en het bio-informatieveld. Hierbij wordt het HBF (human body field) gedetaileerd in kaart gebracht. Dit is een informatieveld met een geordende coherente structuur die het hoofdbesturingsmechanisme is voor alle lichaamsfuncties en mentale processen.

Alles dat een structuur heeft , maakt een veld. Zo is er niet alleen het grote bioveld van het menselijke lichaam dat tot daarboven en daaromheen reikt, maar zo heeft ook elke cel een eigen veld”. Voor het algeheel menselijk welbevinden is het van essentieel belang dat er in dit veld een geordende en samenhangende communicatie plaatsvindt tussen alle aspecten van het lichaam.

Het is belangrijk te beseffen dat energie op zich niet voldoende is om een organisme optimaal te laten functioneren. Veel van de lichamelijke gezondheid wordt bepaald door de ‘kwaliteit van het organiseren’. Daarom is rekening houden met (en het herstellen) van de informatie(overdracht) in het lichaam belangrijk voor een goede gezondheid. Het is nl. de informatie die bepaalt hoe het lichaam de energie gebruikt, want zonder die informatie werkt energie chaotisch.

Via resultaten die de scan ‘leest’ in de communicatie op atomair niveau in het HBF, kan een ziekte of aandoening meer oorzakelijk worden aangepakt en dit op niveau van aansturing en ordening. Dit brengt verandering binnen de bio-chemische processen die ontregelt zijn.

Sessie:

  • Scannen van Body-Field (eenvoudig en veilig)
  • Binnen een korte tijd worden 145 gezondheidsindicatoren vastgesteld en op scherm weergegeven. Een meting heeft details hoe energie en informatie beheert wordt op gebied van organen, meridiaanpunten en meridiaanbanen, voeding, omgevingstoxines, mineralenhuishouding, verwerking van voeding, gewrichten, spieren, weefsels en de connectie tussen emotionele en mentale processen.

Deze informatieprocessen kunnen terug geoptimaliseerd worden door het innemen van infoceuticals. Dit zijn in water en alcohol opgeloste mineralen die in hun subatomaire structuur zijn geladen met informatie. Deze gaan in interactie met het HBF en corrigeert verstoringen binnen het veld. Ze optimaliseren het zelfgenezend vermogen en versterken het afweermechanisme.