Sessie

Tijdens een eerste oriëntatiesessie wordt de klacht en achtergrond onderzocht. Daarna volgt er een basisreeks van drie sessies.

DSC_0740_2Na deze reeks bekijkt de therapeut in samenspraak met de cliënt of er bijkomende sessies nodig zijn. Sessieprogramma’s worden aangepast aan de veranderde situatie. Hierbij wordt er gefocust op de integratie van wat zich voordoet bij een cliënt, zowel in lichamelijk, emotioneel en mentaal opzicht. De cliënt wordt hierbij begeleid en aangemoedigd om zijn gezondheid en zelfredzaamheid te optimaliseren.

De duur van een sessie is 60 tot 75 minuten bij volwassenen en 30 tot 60 minuten bij baby’s en kinderen, rekening houdend met de klacht en de evolutie van het herstel. De therapeut stemt zich af op de toestand waarin de cliënt zich bevind op een moment waardoor de behandeling varieert in lengte en aantal.

Hoe verloopt een sessie?

  • Anamnese/vraaggesprek. Een eerste consult begint steeds met een uitgebreid kennismakend gesprek. In functie van de verdere verloop van behandelingen kan het aangewezen zijn om te weten hoe lang de klacht reeds aanwezig is, hoe deze ontstaan is, wat het karakter van de klacht is,… Daarnaast wordt ook gepeild naar de cliënt zijn medische voorgeschiedenis en zijn levenswijze
  • Op de tafel of op de stoel . Elke sessie start met een gesprek. De therapeut luistert met een open houding naar jouw verhaal en focust zich niet enkel op de klacht maar eveneens op de achterliggende dynamiek. Het verdere begeleiden gebeurt meestal op de behandeltafel. Je hoeft geen kledij uit te trekken, wel wordt er aanbevolen om losse kledij te dragen en dit voor het comfort van de cliënt.  Er wordt gewerkt met een lichte aanraking.   
  • Afsluit. Je krijgt ruimte en tijd om na een behandeling rustig bij te komen. Daarna is er mogelijkheid om al dan niet uw ervaring te delen met de therapeut.                                                                                                                                            

Praktische info

  • Tarief: 50 à 60 euro bij volwassenen en 30 à 40 euro bij baby’s en kinderen.
  • Adres: Populierendreef 4, 8310 Assebroek
  • Tel: 0473 312 256
  • mail: info@craniopraktijk.be