Trauma en stress

images

Binnen mijn praktijk vertonen een groot aantal mensen chronische stress-gerelateerde klachten, gaande van verschijningsvormen of symptomen zoals: chronische fysieke klachten, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen, overmatige waakzaamheid, moeite met concentreren, overdreven schrikreaktie, moeite met inslapen en doorslapen, verminderde intellectuele prestatie, depressie, zelfverwijt en schuldgevoelens, dissociatieve stoornissen, enz.

Psychische ondersteuning is vaak noodzakelijk bij het verwerken van trauma’s, maar leidt niet steeds tot de volledige verwerking van het trauma. Veel mensen hebben nood aan een aanpak op fysiek vlak.
Lichaamswerk zoals craniosacraal therapie kan hierbij een prominente rol spelen. Vaak denken we dat een traumatische gebeurtenis verwerkt is, maar zien het verband niet tussen het trauma en de klachten veroorzaakt door het trauma zoals spanning of pijn. Klachten gerelateerd aan een vroeger trauma komen soms pas jaren later naar voor.

Biodynamische Craniosacraal therapie kijkt niet enkel naar het symptoom, maar gebruikt het als ingangspoort naar dieperliggende oorzaken die gekoppeld zijn aan de klacht.

Algemene feedback na een sessie:

  • een vrijer gevoel
  • vermindering of verdwijnen van chronische spanning
  • een vredige en rustige gewaarwording
  • opkomen van onbewuste mentale herinneringen die verwerkt worden
  • verminderen of verdwijnen van pijn
  • plots inzicht in dingen die voorheen niet duidelijk waren
  • loom en moe net alsof ze uit een diepe slaap komen
  • tijdens het dagelijks leven anders reageren op bepaalde situaties