Fybromyalgie

Bij personen met fibromyalgie is er sprake van pijnklachten aan spieren, bindweefsel en gewrichten. Andere symptomen zijn: stijfheid in het hele lichaam, vermoeidheid, slaapproblemen, niet-herstellende slaap, darmproblemen, overgevoeligheid aan prikkels. Kemerkend zijn drukpijlijke punten verspreid over het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling aan kou.

Tot op heden heeft de medische wetenschap geen echte aanwijsbare oorzaken van het fibromyalgie-syndroom kunnen bepalen. Er is wel via MRI een verband aangetoond tussen fibromyalgie en intensivering van de activiteit in die gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de pijnervaring. Bij dezelfde pijnprikkels bleek deze activiteit bij fibromyalgiepatiënten groter dan bij gezonde vrijwilligers. Dit lijkt erop te duiden dat bij fibromyalgie de verwerking van (pijn)prikkels door het centraal zenuwstelsel gestoord is, een toestand die ook wordt aangeduid als centrale sensitisatie.

In de praktijk is gebleken dat Biodynamische Craniosacraal therapie heel efficiënt kan werken bij fibromyalgie. De cliënt kan een verlichting van de pijn ervaren omdat er o.a. gefocust wordt op het verhogen van de kwaliteit van bindweefsel door spanningen in bepaalde lichaamszones te verminderen.

Nieuwe research blijkt die theorie te ondersteunen. 92 personen die Fibromyalgie hadden werden onderverdeeld in 2 groepen. Diegenen die Craniosacraal therapie kregen, leken na een reeks van 20 behandelingen minder pijn te hebben in de meeste tenderpoints. Het effect lijkt van een langere aard te zijn, want 1 jaar na de laatste behandeling bleken de meesten zich nog steeds beter te voelen.

Anthony is erkend lid met een licentie bij wettig erkende beroepsvereniging voor gediplomeerde Craniosacraaltherapeuten (ICSA). Alle wetenschappelijk onderzoek van Cranio sacraal Therapie wordt verzameld en bijgehouden door ICSA.